قفسه بندی | قفسه فروشگاهی |02166746522| قفسه انباری|قفسه سوپرمارکتی | قفسه فروشگاهی


قفسه فروشگاهی

قفسه فروشگاهی
نام دسته بندی:قفسه فروشگاهی
تعداد مشاهدات: 311
توضیحات:

قفسه فروشگاهی دو طرفه یکی از انواع قفسه بندی فروشگاهی پر کاربرد در کلیه فروشگاهها و هایپرمارکت ها میباشد

برچسب ها:

021-66746288 :: 021-66746522  ::  0912-2205247