قفسه بندی | قفسه فروشگاهی |02166746522| قفسه انباری|قفسه سوپرمارکتی | قفسه بندی فروشگاهی یک طرفه


قفسه بندی فروشگاهی یک طرفه

قفسه بندی فروشگاهی یک طرفه
نام دسته بندی:قفسه فروشگاهی
تعداد مشاهدات: 375
توضیحات:

 قفسه فروشگاهی یک طرفه شامل دو نوع دیواری و خود ایستا میباشد . نمونه ای از قفسه  فروشگاهی خودایستا را در تصویر مشاهده میفرمایید .کیفیت قفسه بندی فروشگاهی میلان بسیار بالا بوده و از تنوع زیادی برخوردار است 

برچسب ها:

021-66746288 :: 021-66746522  ::  0912-2205247