قفسه بندی فروشگاهی | قفسه بندی انباری | قفسه بندی سوپرمارکتی | قفسه بندی سوپرمارکتی کد1


قفسه بندی سوپرمارکتی کد1

قفسه بندی سوپرمارکتی کد1
تعداد مشاهدات: 120
توضیحات:

 قفسه بندی سوپرماکتی یک طرفه طراحی و اجرا توسط صنایع قفسه بندی میلان قفسه .این نوع قفسه بندی بسیار زیبا و مستحکم بوده و جهت کلیه سوپرمارکت های کوچک و بزرگ مناسب میباشد .قیمت این نوع قفسه بندی سوپرماکتی بسیار مناسب بوده و رنگ آن نیز قابل سفارش میباشد.

برچسب ها:

021-66726193 :: 021-66740276 :: 021-66731620  ::  0912-2205247