قفسه بندی | قفسه بندی فروشگاهی |02166746522| قفسه بندی انباری|قفسه بندی سوپرمارکتی | قفسه سوپرمارکتی طرح جدید


قفسه سوپرمارکتی طرح جدید

قفسه سوپرمارکتی طرح جدید
تعداد مشاهدات: 544
توضیحات:

 قفسه سوپرماکتی یک طرفه طراحی و اجرا توسط صنایع قفسه بندی میلان قفسه .این نوع قفسه بندی بسیار زیبا و مستحکم بوده و جهت کلیه سوپرمارکت های کوچک و بزرگ مناسب میباشد .قیمت این نوع قفسه  سوپرماکتی بسیار مناسب بوده و رنگ آن نیز قابل سفارش میباشد.

برچسب ها:

021-66746288 :: 021-66746522  ::  0912-2205247