قفسه بندی | قفسه بندی فروشگاهی |02166746522| قفسه بندی انباری|قفسه بندی سوپرمارکتی | قفسه سوپرمارکتی دو طرفه


قفسه سوپرمارکتی دو طرفه

قفسه سوپرمارکتی دو طرفه
تعداد مشاهدات: 485
توضیحات:

 نمونه ای از قفسه سوپرمارکتی سبز، بسیار زیبا و مستحکم ،  اجرا شده توسط صنایع قفسه بندی میلان قفسه .

برچسب ها:

021-66746288 :: 021-66746522  ::  0912-2205247