قفسه بندی | قفسه بندی فروشگاهی |02166746522| قفسه بندی انباری|قفسه بندی سوپرمارکتی | قفسه بندی سوپرمارکتی یک طرفه


قفسه بندی سوپرمارکتی یک طرفه

قفسه بندی سوپرمارکتی یک طرفه
تعداد مشاهدات: 612
توضیحات:

 نمونه ای از قفسه بندی سوپرماکتی یکطرفه جهت نگهداری کیسه های برنج و مواد غذایی. قفسه بندی سوپرماکتی میلان قفسه مستحکم و زیباست و دارای قیمت های مناسب میباشد.

برچسب ها:

021-66746288 :: 021-66746522  ::  0912-2205247