قفسه بندی میلان| قفسه بندی فروشگاهی | قفسه بندی انباری | قفسه بندی سوپرمارکتی | قفسه بندی فروشگاهی کد 19


قفسه بندی فروشگاهی کد 19

قفسه بندی فروشگاهی کد 19
نام دسته بندی:قفسه بندی فروشگاهی
تعداد مشاهدات: 27
توضیحات:

 نمونه ای از اجرای قفسه بندی فروشگاهی میلان قفسه که از انواع قفسه بندی یکطرفه و دو طرفه  میباشد و دارای کیفیت بدنه و رنگ عالی میباشد .

برچسب ها:

021-66726193 :: 021-66740276 :: 021-66731620  ::  0912-2205247