قفسه بندی | قفسه بندی فروشگاهی |02166746522| قفسه بندی انباری|قفسه بندی سوپرمارکتی | قفسه بندی فروشگاهی


قفسه بندی فروشگاهی

قفسه بندی فروشگاهی
نام دسته بندی:قفسه بندی فروشگاهی
تعداد مشاهدات: 476
توضیحات:

 نمونه ای از اجرای قفسه فروشگاهی میلان قفسه که از انواع قفسه فروشگاهی یک طرفه و دو طرفه  میباشد و دارای کیفیت بدنه و رنگ عالی میباشد .

برچسب ها:

021-66746288 :: 021-66746522  ::  0912-2205247