قفسه بندی | قفسه بندی فروشگاهی |02166746522| قفسه بندی انباری|قفسه بندی سوپرمارکتی | قفسه انباری فلزی


قفسه انباری فلزی

قفسه انباری فلزی
نام دسته بندی:قفسه بندی انباری
تعداد مشاهدات: 466
توضیحات:

 نمونه ای از قفسه بندی انباری پیاده سازی شده توسط صنایع قفسه بندی میلان قفسه . این نوع قفسه بندی بسیار مستحکم و کاربردی میباشد .

برچسب ها:

021-66746288 :: 021-66746522  ::  0912-2205247