قفسه بندی | قفسه بندی فروشگاهی |02166746522| قفسه بندی انباری|قفسه بندی سوپرمارکتی | قفسه انباری راک


قفسه انباری راک

قفسه انباری راک
نام دسته بندی:قفسه بندی انباری
تعداد مشاهدات: 440
توضیحات:

نمونه ای از اجرای قفسه انباری راک. این نوع قفسه انباری بسیار مستحکم و مناسب جهت کالاهای سنگین و نیمه سنگین میباشد.

برچسب ها:

021-66746288 :: 021-66746522  ::  0912-2205247