قفسه بندی | قفسه فروشگاهی |02166746522| قفسه انباری|قفسه سوپرمارکتی | قفسه بندی انباری


قفسه بندی انباری

قفسه بندی انباری
نام دسته بندی:قفسه انباری
تعداد مشاهدات: 326
توضیحات:

نمونه از قفسه بندی انباری کانتی لور تولید شده توسط قفسه بندی میلان قفسه. این نوع قفسه بندی انباری جهت بارگیری کالاهایی همچون انواع لوله و پروفیل مناسب میباشد.

برچسب ها:

021-66746288 :: 021-66746522  ::  0912-2205247