قفسه بندی | قفسه بندی فروشگاهی |02166746522| قفسه بندی انباری|قفسه بندی سوپرمارکتی | قفسه بندی انباری


قفسه بندی انباری

قفسه بندی انباری
نام دسته بندی:قفسه بندی انباری
تعداد مشاهدات: 410
توضیحات:

نمونه از قفسه بندی انباری کانتی لور تولید شده توسط قفسه بندی میلان قفسه. این نوع قفسه بندی انباری جهت بارگیری کالاهایی همچون انواع لوله و پروفیل مناسب میباشد.

برچسب ها:

021-66746288 :: 021-66746522  ::  0912-2205247