قفسه بندی | قفسه فروشگاهی |02166746522| قفسه انباری|قفسه سوپرمارکتی | قفسه بندی پیچ و مهره ای سبک


قفسه بندی پیچ و مهره ای سبک

قفسه بندی پیچ و مهره ای سبک
نام دسته بندی:قفسه پیچ و مهره ای
تعداد مشاهدات: 404
توضیحات:

 نمونه ای از قفسه پیچ و مهره ای در ابعاد مختلف ساخته شده توسط صنایع قفسه بندی میلان قفسه

برچسب ها:

021-66746288 :: 021-66746522  ::  0912-2205247