قفسه بندی فروشگاهی | قفسه بندی انباری | قفسه بندی سوپرمارکتی | قفسه بندی پیچ و مهره ای سنگین کد 7


قفسه بندی پیچ و مهره ای سنگین کد 7

قفسه بندی پیچ و مهره ای  سنگین کد 7
تعداد مشاهدات: 84
توضیحات:

تصویری دیگر از پیاده سازی قفسه بندی پیچ و مهره ای سنگین تولید شده در صنایع قفسه بندی میلان قفسه .این نوع قفسه بندی بسیار مستحکم و کاربردی بوده و در انبار های مواد اولیه ومحصولات سنگین و نیمه سنگین مورد استفاده قرار میگیرد.

برچسب ها:

021-66726193 :: 021-66740276 :: 021-66731620  ::  0912-2205247