قفسه بندی | قفسه بندی فروشگاهی |02166746522| قفسه بندی انباری|قفسه بندی سوپرمارکتی | قفسه بندی پیچ و مهره ای سنگین


قفسه بندی پیچ و مهره ای سنگین

قفسه بندی پیچ و مهره ای سنگین
تعداد مشاهدات: 372
توضیحات:

تصویری دیگر از پیاده سازی قفسه پیچ و مهره ای سنگین تولید شده در صنایع قفسه بندی میلان قفسه قفسه .این نوع قفسه بندی بسیار مستحکم و کاربردی بوده و در انبار های مواد اولیه ومحصولات سنگین و نیمه سنگین مورد استفاده قرار میگیرد.

برچسب ها:

021-66746288 :: 021-66746522  ::  0912-2205247