قفسه بندی | قفسه فروشگاهی |02166746522| قفسه انباری|قفسه سوپرمارکتی | میز کانتر فروشگاهی


میز کانتر فروشگاهی

میز کانتر فروشگاهی
نام دسته بندی:میز صندوق فروشگاهی
تعداد مشاهدات: 265
توضیحات:

 میز صندوق فروشگاهی طرح 6 ، تولید شده در صنایع قفسه بندی و تولید تجهیزات فروشگاهی میلان قفسه

برچسب ها:

021-66746288 :: 021-66746522  ::  0912-2205247