قفسه بندی | قفسه بندی فروشگاهی |02166746522| قفسه بندی انباری|قفسه بندی سوپرمارکتی | میز چک اوت


میز چک اوت

میز چک اوت
نام دسته بندی:میز صندوق فروشگاهی
تعداد مشاهدات: 256
توضیحات:

 میز صندوق فروشگاهی یا میز چک اوت طرح شماره 8 ، تولید شده توسط صنایع قفسه بندی میلان قفسه

برچسب ها:

021-66746288 :: 021-66746522  ::  0912-2205247