قفسه بندی | قفسه فروشگاهی |02166746522| قفسه انباری|قفسه سوپرمارکتی | میز کانتر فروشگاهی


میز کانتر فروشگاهی

میز کانتر فروشگاهی
نام دسته بندی:میز صندوق فروشگاهی
تعداد مشاهدات: 242
توضیحات:

 میز کانتر یا میز چک اوت فروشگاهی طرح شماره 9 تولید شده توسط صنایع قفسه بندی میلان قفسه

برچسب ها:

021-66746288 :: 021-66746522  ::  0912-2205247